หมวดหมู่พระพุทธรูป

พระพุทธรูปทั้งหมด

Kruhod_00014

พระกรุฮอด หินจุยเจีย พระพุทธรูปยืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00013

พระกรุฮอด หินจุยเจีย พระพุทธรูปยืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00012

พระกรุฮอด หินจุยเจีย พระพุทธรูปยืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00011

พระกรุฮอด หินจุยเจีย พระพุทธรูปยืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

KPP3_00005

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 2.50 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

KPP3_00004

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 2.50 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

KPP3_00003

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 2.50 นิ้ว ขนาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

KPP3_00002

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 2.50 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

KPP3_00001

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 2.50 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

Kruhod_00010

พระกรุฮอด หินจุยเจีย พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00009

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00007

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00008

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00006

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00005

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00004

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00003

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00002

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

Kruhod_00001

พระกรุฮอด หินจุยเจีย ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 

 

ฺB00021

พระพุทธรูปเชียงแสน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาดความกว้าง 14 เซนติเมตร x ความหนา 8 เซนติเมตร x ความสูง 25.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00020

พระพุทธรูปเชียงแสน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาดความกว้าง 14 เซนติเมตร x ความหนา 8 เซนติเมตร x ความสูง 25.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00019

พระพุทธรูปเชียงแสน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาดความกว้าง 14 เซนติเมตร x ความหนา 8 เซนติเมตร x ความสูง 25.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00018

พระพุทธรูปเชียงแสน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาดความกว้าง 14 เซนติเมตร x ความหนา 8 เซนติเมตร x ความสูง 25.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00017

พระกริ่งปวเรศ เนื้อเงินประดับพลอย ขนาดความกว้าง 8.50 เซนติเมตร x ความหนา 6.50 เซนติเมตร x ความสูง 17 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,000 ฿30,000
 

 

ฺB00016

พระกริ่งปวเรศ เนื้อเงินประดับพลอย ขนาดความกว้าง 8.50 เซนติเมตร x ความหนา 6.50 เซนติเมตร x ความสูง 17 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,000 ฿30,000
 

 

ฺB00015

พระกริ่งปวเรศ เนื้อเงินประดับพลอย ขนาดความกว้าง 8.50 เซนติเมตร x ความหนา 6.50 เซนติเมตร x ความสูง 17 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,000 ฿30,000
 

 

ฺB00011

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 15 เซนติเมตร x ความหนา 9 เซนติเมตร x ความสูง 29.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
 

 

ฺB00010

พระพุทธรูปกำแพงสามขา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 15 เซนติเมตร x ความหนา 9 เซนติเมตร x ความสูง 29.50 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
 

 

ฺB00009

พระพุทธรูปปางสมาธิ งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 30 เซนติเมตร x ความหนา 17 เซนติเมตร x ความสูง 37 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50,000 ฿50,000
 

 

ฺB00008

พระพุทธรูปปางมารวิชัย งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 31 เซนติเมตร x ความหนา 18 เซนติเมตร x ความสูง 43 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00007

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 24 เซนติเมตร x ความหนา 15 เซนติเมตร x ความสูง 36 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50,000 ฿50,000
 

 

ฺB00006

พระพุทธรูปปางมารวิชัย งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 8.5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 27 เซนติเมตร x ความหนา 15 เซนติเมตร x ความสูง 40 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
 

 

ฺB00005

พระพุทธรูปเชียงแสน งานโลหะโบราณ ขนาดหน้าตัก 8.5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 26 เซนติเมตร x ความหนา 14 เซนติเมตร x ความสูง 34 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,000 ฿35,000
 

 

ฺB00004

สมเด็จองค์ปฐม งานหนังสัตว์ประดับพลอย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 21 เซนติเมตร x ความหนา 11 เซนติเมตร x ความสูง 32 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺB00003

สมเด็จองค์ปฐม งานหนังสัตว์ประดับพลอย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ขนาด ความกว้าง 21 เซนติเมตร x ความหนา 11 เซนติเมตร x ความสูง 32 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้