หมวดหมู่ของตกแต่ง - เครื่องใช้

ของตกแต่ง - เครื่องใช้ทั้งหมด

ฺC00046

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00045

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00044

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร ความสูง 62 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,000 ฿30,000
 

 

ฺC00043

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00042

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
 

 

ฺC00041

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00040

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00039

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00038

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00037

โถชงชาเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00036

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,000 ฿12,000
 

 

ฺC00035

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00034

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
 

 

ฺC00033

โถเบญจรงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,000 ฿40,000
 

 

ฺC00032

โถเบญจรงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000
 

 

ฺC00031

โถเบญจรงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,000 ฿40,000
 

 

ฺC00030

โถเซรามิคมีฝาปิด ขอบฝารีดทองเหลือง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00029

โถเซรามิคมีฝาปิด ขอบฝารีดทองเหลือง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00028

กาน้ำชาเซรามิครูปหงส์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00025

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00024

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00023

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32.00 เซนติเมตร ความสูง 59.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250,000 ฿250,000
 

 

ฺC00022

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 เซนติเมตร ความสูง 18.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00021

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 เซนติเมตร ความสูง 18.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00020

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 เซนติเมตร ความสูง 18.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00019

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 เซนติเมตร ความสูง 18.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00018

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.00 เซนติเมตร ความสูง 28.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180,000 ฿180,000
 

 

ฺC00017

กาน้ำชาเบญจรงค์ ขนาดความกว้าง 37.00 เซนติเมตร ความยาว 27.00 เซนติเมตร ความสูง 32.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220,000 ฿220,000
 

 

ฺC00016

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ความสูง 42 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120,000 ฿120,000
 

 

ฺC00015

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.00 เซนติเมตร ความสูง 10.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00014

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.00 เซนติเมตร ความสูง 10.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00013

โถเบญจรงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.00 เซนติเมตร ความสูง 10.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00026

แจกันเซรามิคลายจีน (คู่) ขนาด (ต่อ 1 ชิ้น) เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120,000 ฿120,000
 

 

ฺC00012

ชุดเครื่องใช้เบญจรงค์ ในชุดประกอบถ้วยถาดวางเครื่องใช้ 1 ชิ้น และเครื่องใช้ 5 ชิ้น วางบนถาด ขนาดความกว้าง 25.50 เซนติเมตร ความยาว 25.50 เซนติเมตร ความสูงรวม 17.00 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180,000 ฿180,000
 

 

ฺC00011

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00010

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,000 ฿80,000
 

 

ฺC00009

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,000 ฿80,000
 

 

ฺC00008

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,000 ฿40,000
 

 

ฺC00007

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 19 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 13.00 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 16 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00006

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 19 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 13.50 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 17 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 เซนติเมตร ความสูง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้