หมวดหมู่เครื่องเซรามิค

เครื่องเซรามิคทั้งหมด

ฺC00046

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00045

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00044

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร ความสูง 62 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,000 ฿30,000
 

 

ฺC00043

แจกันเซรามิคลายจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ความสูง 47 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00042

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
 

 

ฺC00041

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00040

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00039

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00038

จานเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00037

โถชงชาเซรามิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00036

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,000 ฿12,000
 

 

ฺC00035

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

ฺC00034

โถเซรามิคมีฝาปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
 

 

ฺC00030

โถเซรามิคมีฝาปิด ขอบฝารีดทองเหลือง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00029

โถเซรามิคมีฝาปิด ขอบฝารีดทองเหลือง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

ฺC00028

กาน้ำชาเซรามิครูปหงส์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

ฺC00025

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00024

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00016

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ความสูง 42 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120,000 ฿120,000
 

 

ฺC00026

แจกันเซรามิคลายจีน (คู่) ขนาด (ต่อ 1 ชิ้น) เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120,000 ฿120,000
 

 

ฺC00011

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00010

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,000 ฿80,000
 

 

ฺC00009

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,000 ฿80,000
 

 

ฺC00008

โถเซรามิคมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,000 ฿40,000
 

 

ฺC00007

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 19 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 13.00 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 16 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00006

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 19 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 13.50 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 17 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 เซนติเมตร ความสูง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00005

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 17 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 13.50 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 20 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 5.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,000 ฿40,000
 

 

ฺC00004

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 18 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 15 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 21 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 4.50 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00003

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 16 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 14 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 21 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 5.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
 

 

ฺC00002

ชุดกาน้ำชาพร้อมถ้วยชากระเบื้อง กาน้ำชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร ความกว้างรวมพวยกา 18 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมที่จับ 15 เซนติเมตร ความสูงรวมที่จับ 21 เซนติเมตร ถาดรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.50 เซนติเมตร ถ้วยชา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.50 เซนติเมตร ความสูง 4.50 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80,000 ฿80,000
 

 

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้